Smoked Salmon Pizza

tomato sauce, smoked salmon, tomatoes, mozzarella

Alege dimensiunea

38,00 lei
Extra-topping
+ 0,00 lei
38,00 lei
+0,00 lei
+0,00 lei
Smoked Salmon Pizza